Rugăciune

Print

Ca să araţi marea ta milostivire pentru turma ta şi râvna pentru slobozirea ei din toate nevoile ce o împresurau, atunci când pârjolul focului s-a întins să cotropească toată cetatea Timişoara, nu ai fugit ca un fricos, ci ai stat ca un viteaz, biruind puterea focului prin rugăciunea ta mai fierbinte decât vâlvătaia lui, scăpând neatinsă biserica slujirii Tale şi oprind, prin ploaia năprasnică pe care Cerul a trimis-o ţie în ajutor, întinderea focului, pentru care auzi de la toţi: Bucură-te, ierarhe cel cu nume mare, bucură-te, părinte ocrotitor al fiilor tăi, bucură-te, sfinte alesule al lui Dumnezeu, bucură-te, trăitorule după chipul iubiţilor lui Dumnezeu, bucură-te, împlinitorule al voii Tatălui ceresc, bucură-te, următorule al iubirii de oameni al Fiului Său, bucură-te, de cele sfinte prin darurile Sfântului Duh, bucură-te, arătătorule al Sfintei Treimi, bucură-te, alinatorule al necazurilor, bucură-te, cel ce ai biruit focul aducând ploaie pe pământ, bucură-te, cel ce ţi-ai pus sufletul pentru poporul tău, bucură-te, apărătorule al oraşului tău de scaun, bucură-te, părintele nostru, Iosif, făcătorule de minuni!