Regulamentul de organizare și funcționare

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş, funcţionează în baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 363/2002, modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2004 aprobată prin Legea nr. 329/2000, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea nr. 15/2005 şi Hotărârea Guvernului României nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş. denumit inspectorat judeţean, s-a înfiinţat la data de 15.12.2004, în baza Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. I/0621 din 01.12.2004 şi S/II/3950 din 20.12.2004 prin unificarea Grupului de Pompieri „BANAT” al Judeţului Timiş cu Inspectoratul de Protecţie Civilă Judeţean Timiş, iar, începând cu data de 15.07.2007 a fost reorganizat prin intrarea în vigoare a noului stat de organizare aprobat prin Ordinul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 07684 din 28.06.2007.
Inspectoratul judeţean este constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.
Activitatea inspectoratului este coordonată de prefect, conform prevederilor Legii nr. 340/2004 privind instituţia prefectului, cu modificările şi completările ulterioare.
Inspectoratul judeţean este unitate cu personalitate juridică.
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al Judeţului Timiş, are structuri specializate destinate să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă.

HOTĂRÂRE Nr. 1490 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

HOTĂRÂRE Nr. 94 din 12 februarie 2014 privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comitetului naţional pentru situaţii speciale de urgenţă

HOTĂRÂRE Nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

HOTĂRÂRE Nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă

INFO CONTACT

Strada Înfrăţirii, nr. 13, cod: 300126, Timişoara, Timiş

0256.434.870, 0256.434.871

0256.430.615

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de e-mail nu este destinată semnalării unei situații de pericol. Daca situația dumneavoastră reprezintă o urgență, vă rugăm să apelați numarul 112!

LOCALIZARE

Top