Informare retragere stingătoare GEFIL

Print

INFORMARE

      Conform comunicatului ISCIR, stingătoarele de incendiu având marcajul TOF respectiv CE0029, puse la dispoziție pe piață de GEFIL SA, nu fac parte din Lista produselor certificate/Notificate conform O.M.A.I nr. 88/2012 privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformității în vederea introducerii pe piață a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, prin urmare efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare contravine prevederilor legale de reglementare a domeniului.

      În vederea evitării unor evenimente cu pagube materiale și/sau victime, respectiv pentru a asigura un nivel optim de siguranță în exploatare și securitate la incendiu, stingătoarele cu marcajele mai sus menționate, se vor retrage din exploatare.

   Nerespectarea prevederilor legale, conduce la retragerea autorizației pentru efectuarea lucrărilor de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor de incendiu, cu excepția celor care conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră, conform prevederilor O.M.A.I 87/2010, cu modificările și completările ulterioare.