Asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat

Print

Compartimentul Asistenţă medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat are următoarele atribuţii specifice:

 1. participă, la ordin, la îndeplinirea misiunilor specifice de salvare a persoanelor, acordarea primului ajutor calificat şi alte misiuni speciale;
 2. participă, la ordin, la intervenţiile cu victime multiple şi coordonează în teren echipajele de prim ajutor calificat;
 3. analizează, anual şi ori de câte ori este nevoie, gradul de pregătire pentru intervenţie a personalului paramedical, precum şi rezultatele obţinute de acesta la verificări. Supune aprobării inspectorului şef rapoarte de analiză şi sinteză întocmite în acest sens, difuzează în subunităţi concluziile şi ia măsurile ce se impun pentru îmbunătăţirea şi sporirea eficienţei activităţii de pregătire;
 4. îndrumă şi controlează modul de organizare şi executare a activităţilor de pregătire specifică pentru intervenţie la nivelul inspectoratului;
 5. propune şi elaborează teme pentru planurile de pregătire referitoare la asistenţa medicală de urgenţă şi primul ajutor calificat;
 6. participă la şedinţele de analiză a activităţii SMURD;
 7. adoptă măsurile necesare pentru acreditarea şi autorizarea SMURD;
 8. colaborează pe linie de specialitate cu UPU-SMURD;
 9. verifică şi asigură stocul cu materiale medico-sanitare şi medicamente al unităţii;
 10. asigură pregătirea voluntarilor în domeniul primului ajutor de bază (la unităţile care nu au în structură centru de formare paramedici);
 11. verifică întocmirea corectă şi completă a documentelor de evidenţă, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie la care participă echipajele SMURD;
 12. întocmeşte planificarea personalului unităţii la cursurile de prim ajutor şi pune la dispoziţia structurii de resurse umane evidenţa personalului care a participat la astfel de cursuri;
 13. întocmeşte centralizarea datelor necesare şi asigură completarea fişelor de evaluare pentru acordarea gradelor profesionale;
 14. conduce activitatea de evaluare în domeniul primului ajutor calificat a personalului paramedical de la nivelul unităţii;
 15. execută servicii operative în cadrul echipajelor SMURD;
 16. asigură pregătirea lotului unităţii care participă la “Competiţia naţională de descarcerare şi acordare a primului ajutor calificat”;
 17. participă la exerciţii/misiuni/misiuni internaţionale pe linie de specialitate;
 18. participă la cursuri specifice de pregătire, congrese, simpozioane ce au ca scop perfecţionarea pregătirii profesionale;
 19. susţine, la ordin, cursuri de instruire a populaţiei în domeniul primului ajutor de bază.