Compartimentul Analiză, evaluare şi coordonare intervenţii

Atribuţiile Compartimentului Analiză, evaluare şi coordonare intervenţii

Analiză, evaluare şi coordonare intervenţie reprezintă locul de centralizare, prelucrare, analiză şi interpretare a datelor şi informaţiilor despre tipurile de risc, situaţiile de urgenţă produse şi evoluţia acestora, îndeplinind următoarele atribuţii:

  

 1. centralizează, prelucrează, analizează şi interpretează date şi informaţiile despre tipurile de risc şi situaţiile de urgenţă produse şi evoluţia acestora;
 2. constituie şi gestionează o bază de date referitoare la situaţiile de urgenţă din zona de competenţă;
 3. asigură pregătirea, organizarea şi coordonarea acţiunilor de răspuns, precum şi elaborarea planurilor de acţiune, procedurilor de intervenţie şi a altor documente operative specifice, conform tipurilor de risc gestionate şi funcţiilor de sprijin îndeplinite;
 4. elaborează documentele de planificare, organizare, conducere, evidenţă, analiză, evaluare şi raportare a acţiunilor de intervenţie;
 5. elaborează documentele operative privind realizarea capacităţii de intervenţie a unităţii;
 6. organizează şi menţine actualizată situaţia cu forţele şi mijloacele pentru intervenţie aflate la dispoziţia structurilor de intervenţie din subordinea inspectoratului judeţean;
 7. participă la conducerea misiunilor şi raportarea evoluţiei situaţiei operative, face propuneri pentru întrebuinţarea forţelor şi mijloacelor;
 8. evaluează consecinţele probabile ale tipurilor de risc ce se manifestă în zona de competenţă;
 9. controlează şi îndrumă structurile de intervenţie din cadrul inspectoratului privind organizarea, conducerea şi desfăşurarea intervenţiei;
 10. gestionează activitatea de avizare a planurilor de intervenţie în caz de incendiu întocmite de operatorii economici sau instituţii, conform reglementărilor legale în vigoare;
 11. urmăreşte şi evaluează realizarea obiectivelor Centrului Operaţional şi ale structurilor de intervenţie stabilite prin planificările anuale, trimestriale şi lunare;
 12. asigură participarea în Comandamente Operaţionale/grupuri de suport tehnic/grupe operative constituite la nivelul zonei de competenţă în baza dispoziţiilor CJSU sau ordinelor eşalonului superior;
 13. asigură participarea la activităţile de cooperare în vederea stabilirii concepţiei/planului de acţiune a forţelor participante la evenimentele ce presupun cooperarea interinstituţională;
 14. participă la elaborarea planurilor de cooperare cu celelalte structuri şi organisme din zona de competenţă cu funcţii de sprijin în managementul situaţiilor de urgenţă;
 15. asigură creşterea capacităţii de acţiune a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, coordonează activitatea de intervenţie a acestora;
 16. elaborează şi/sau asigură punerea în aplicare a planurilor comune de intervenţie;
 17. înaintează propuneri pentru elaborarea sau modificarea proiectelor actelor normative specifice trimise spre consultare de către eşaloanele superioare;
 18. înaintează propuneri pentru elaborarea normelor de înzestrare a subunităţilor, cu bunuri materiale din categoria grupelor cu specific tehnic (autospeciale şi echipamente pentru stins incendii şi intervenţii la dezastre auto, geniu, chimic, echipament de protecţie s.a.);
 19. planifică şi organizează activităţile desfăşurate de grupa operativă sau Punctul Operativ Avansat;
 20. elaborează documente operative specifice în condiţiile declarării stării de urgenţă şi stării de asediu;
 21. planifică şi organizează activitatea de omologare a punctelor de antrenament/poligoanelor de pregătire, conform reglementărilor în vigoare;
 22. execută recunoaşteri în zona de competenţă pentru întocmirea/actualizarea documentelor de organizare şi pregătire a acţiunilor de intervenţie;
 23. participă la elaborarea Planului de evacuare în situaţii de urgenţă;
 24. participă la elaborarea documentelor specifice acţiunilor de răspuns în situaţii de protecţie civilă;
 25. participă la elaborarea Planului anual cu principalele activităţi ale inspectoratului;
 26. desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
 27. participă la elaborarea şi actualizarea planului de mobilizare;
 28. urmăreşte aplicarea prevederilor regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 29. participă la cercetarea şi stabilirea, împreună cu organele abilitate de lege, a cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
 30. participă la elaborarea şi actualizarea „Schemei cu riscurile teritoriale din zona de competenţă”;
 31. planifică, organizează şi desfăşoară, conform competenţelor, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative de răspuns la producerea situaţiilor de urgenţă, exerciţii de conducere fără acţiune în teren (EXCON), cu forţe în teren (EXFT) şi combinate (EXCOM);
 32. participă, la organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor la nivel regional;
 33. participă, la ordin, cu forţe şi mijloace, la exerciţii în afara teritoriului naţional, în baza acordurilor la care statul român este parte;

efectuează analize privind modul de desfăşurare al exerciţiilor şi asigură elaborarea şi diseminarea către structurile subordonate a lecţiilor învăţate în urma desfăşurării acestora.

INFO CONTACT

Strada Înfrăţirii, nr. 13, cod: 300126, Timişoara, Timiş

0256.434.870, 0256.434.871

0256.430.615

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

LOCALIZARE

Top