Compartimentul Monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat

Print

Atribuţiile Compartimentului Monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat

Compartimentul Monitorizare situaţii de urgenţă şi dispecerat îndeplineşte următoarele atribuţii:

 

 1. asigură coordonarea activităţii de monitorizare a evoluţiei situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă şi asigură centralizarea datelor şi informaţiilor, în vederea elaborării concepţiei privind pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiunii de răspuns şi a concepţiei de acţiune în situaţii de urgenţă;
 2. raportează ierarhic situaţia privind efectele negative şi măsurile adoptate pentru gestionarea şi înlăturarea efectelor negative rezultate în cazul producerii situaţiilor de urgenţă, evenimentelor cu efecte deosebite sau puternic mediatizate, inclusiv despre situaţiile şi evenimentele prevăzute de OMAI S/61/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. informează operativ, când este cazul, preşedintele comitetului pentru situaţii de urgenţă şi celelalte organisme abilitate să întreprindă măsuri cu caracter preventiv ori de intervenţie
 4. asigură legătura permanentă cu Centrul Operaţional Naţional, centrele operative constituite la nivel local, alte organisme implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, precum şi cu forţele aflate în misiune;
 5. asigură transmiterea/retransmiterea operativă a ordinelor comenzii inspectoratului precum şi a ordinelor, deciziilor şi dispoziţiilor IGSU, DSU şi MAI;
 6. asigură centralizarea datelor şi informaţiilor privind situaţia operativă din zona de competenţă a inspectoratului;
 7. asigură transmiterea/retransmiterea mesajelor de atenţionare şi avertizare primite de la serviciile specializate, către comitele locale şi celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă;
 8. asigură, până la sosirea celor în drept, conducerea şi coordonarea structurilor din cadrul CJCCI, activat la producerea unor situaţii de urgenţă;
 9. sprijină activitatea grupei operative a inspectoratului pe timpul activării, asigurând datele şi informaţiile obţinute în procesul de monitorizare, care au legătură cu evenimentul şi intervenţiile aflate în derulare;
 10. asigură transmiterea semnalului de avertizare şi după caz, a semnalelor de alarmare a localităţilor şi zonelor afectate;
 11. monitorizează situaţiile şi evenimentele manifestate la nivel judeţean, ca urmare a avertizărilor, atenţionărilor şi alertelor meteorologice şi hidrologice;
 12. preia prin intermediul SNUAU 112 apelurile de urgenţă stabilite în indexul de cooperare, alertează subunităţile de intervenţie, menţine legătura cu forţele proprii care s-au deplasat la locul evenimentului şi asigură, la nevoie, suplimentarea acestora;
 13. asigură cooperarea permanentă cu personalul medical care desfăşoară activităţi în cadrul dispeceratului, în scopul rezolvării cu maximă operativitate şi eficienţă a cazurilor medicale şi realizării unui răspuns gradual, complementar sau, după caz, integrat a echipajelor medicale de intervenţie, funcţie de tipul, complexitatea şi gravitatea situaţiei produse;
 14. asigură monitorizarea şi coordonarea operaţională a acţiunilor de intervenţie desfăşurate de către structurile din subordine precum şi cele desfăşurate de serviciile de urgenţă voluntare şi private la nivel local sau în cooperare cu acestea;
 15. monitorizează şi coordonează activităţile desfăşurate pentru îndeplinirea misiunilor specifice de asigurare a ordinii şi siguranţei publice pe timpul desfăşurării evenimentelor cu public numeros;
 16. verifică intrarea la timp în dispozitiv a forţelor şi mijloacelor stabilite prin planurile de măsuri întocmite la nivelul unităţii;
 17. asigură funcţionarea permanentă a mijloacelor radio, controlează modul de păstrare, întreţinere şi funcţionare, precum şi exploatarea corectă a acestora;
 18. asigură permanent legăturile radio cu IGSU, subunităţile de intervenţie din subordine;
 19. asigură evidenţa operativă datelor statistice privind misiunile executate;
 20. asigură punerea în aplicare a documentelor operative (Proceduri pe tipuri de risc, planuri de acţiune, intervenţie, cooperare, protocoale etc.) în funcţie de evoluţia situaţiei operative din zona de competenţă;
 21. gestionează documentele operative necesare realizării capacităţii operaţionale a unităţii, pentru trecerea la îndeplinirea misiunilor cu capacitate de intervenţie ridicată;
 22. asigură gestionarea corespondenţei de la nivelul dispeceratului, precum şi cea sosită în afara orelor de program;
 23. întocmeşte/actualizează Jurnalului acţiunilor operative privind misiunile din domeniul de competenţă/evenimentele de amploare, în cazul în care nu este activat CJCCI;
 24. asigură conducerea nemijlocită a forţelor şi mijloacelor de intervenţie, până la sosirea celor în drept, prin ofiţerul de serviciu în dispecerat.