Secretariatul tehnic permanent

Atribuţiile Secretariatului tehnic permanent

Centrul operaţional organizează şi asigură secretariatul tehnic al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă conform art. 16 din Hotărârea nr. 1492 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesionistă şi conform art. 18 din Hotărârea nr. 1491 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă îndeplineşte următoarele atribuţii specifice:

  

 1. coordonează activitatea de întocmire a Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al Judeţului;
 2. centralizează datele şi întocmeşte, anual, proiectul Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă ale judeţului;
 3. pregăteşte din punct de vedere logistic, operativ şi protocolar, desfăşurarea şedinţelor ordinare şi extraordinare ale CJSU;
 4. asigură convocarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi difuzarea ordinii de zi a şedinţelor, iar ulterior a documentelor emise, către toate componentele CJSU;
 5. primeşte şi pregăteşte materialele necesare pentru şedinţele comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi le prezintă preşedinţilor şi membrilor acestor comitete;
 6. execută lucrări şi operaţiuni de secretariat pe timpul şedinţelor;
 7. asigură redactarea hotărârilor adoptate, precum şi a proiectelor de ordine sau dispoziţii, pe care le prezintă spre aprobare;
 8. întocmeşte informări periodice privind situaţia operativă sau stadiul îndeplinirii hotărârilor adoptate;
 9. urmăreşte realizarea suportului logistic pentru desfăşurarea şedinţelor comitetelor pentru situaţii de urgenţă;
 10. gestionează documentele comitetelor pentru situaţii de urgenţă;
 11. elaborează Planul Anual de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă.

INFO CONTACT

Strada Înfrăţirii, nr. 13, cod: 300126, Timişoara, Timiş

0256.434.870, 0256.434.871

0256.430.615

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

LOCALIZARE

Top