Centrul de Formare și Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă

Centrul de formare și pregătire în descarcerare şi asistenţă medicală de urgenţă organizează, pregăteşte şi desfăşoară ”Cursul de formare în acordarea primului ajutor calificat, privind efectuarea procedurilor de descarcerare şi alte operaţiuni de salvare”. Cursul are durata de 4 săptămâni şi este destinat personalului Ministerului Administrației și Internelor, în special Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene din partea de vest a ţării (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al judeţului Timiş, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Iancu de Hunedoara” al judeţului Hunedoara şi nu în ultimul rând Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin), precum și pentru personalul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență și Serviciului Salvamont din aceeași parte a țării menționată mai sus.
Acest curs se adresează vieţii însăşi, pentru că, prin intermediul lui, pompierii din fiecare subunitate vor putea acorda primul ajutor calificat victimelor implicate în diferite evenimente, mărindu-le astfel şansele de supravieţuire într-o cursă în care fiecare secundă contează.
Centrul de formare și pregătire în descarcerare şi asistenţă medicală de urgenţă pregăteşte şi personalul paramedical (definit, după Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ca fiind personalul fără pregătire medicală, instruit la diferite niveluri în acordarea primului ajutor calificat, utilizând echipamente specifice, inclusiv defibrilatoarele semiautomate externe, activând în echipe, într-un cadru instituţionalizat) care activează în echipaje de prim ajutor, aflate sub coordonarea inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, în colaborare cu autorităţile publice locale şi structurile Ministerului Sănătăţii Publice.
Echipele de prim ajutor operează conform normelor şi standardelor europene în vigoare, utilizând ambulanţe de tip B (ambulanţă destinată intervenţiei de urgenţă şi transportului medical asistat al pacienţilor, ea putând fi utilizată, după caz, în acordarea primului ajutor calificat sau în acordarea asistenţei medicale de urgenţă – Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii) şi autospeciale de intervenţie fără capacitate de transport, dotate cu echipamente specifice, inclusiv defibrilatoare semiautomate.
Formarea personalului specializat în acordarea primului ajutor calificat se efectuează pe baza unui program aprobat de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, acreditat şi autorizat de Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Pregătirea efectivelor se execută în baza solicitărilor adresate de inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, în temeiul ordinelor emise de inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi a planificării elaborate.

Obiectivele cursului:

Asigurarea însuşirii cunoştinţelor şi formarea deprinderilor pentru:
- aplicarea diferitelor tehnici şi manevre de prim ajutor cu şi fără echipamente;
- executarea tehnicilor şi manevrelor de prim ajutor calificat în situaţii cu una sau mai multe victime sau în cazul altor persoane aflate în pericol din cauza unor îmbolnăviri acute;
- executarea tehnicilor de descarcerare în situaţii cu una sau mai multe victime sau persoane aflate în pericol şi alte operaţiuni de salvare;
- integrarea în cadrul echipei de intervenţie în timpul acţiunilor de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi pentru descarcerare;
- însuşirea principiilor metodice de organizare şi conducere a activităţilor de instruire a membrilor echipei de intervenţie.

Pregătirea efectivelor se efectuează de către personal calificat şi atestat în domeniul asistenţei medicale de urgenţă şi al descarcerării, după cum urmează: ofiţeri şi subofiţeri atestaţi ca formatori în acordarea primului ajutor calificat, privind efectuarea procedurilor de descarcerare și alte operațiuni de salvare – căpitan ing. Caius – Ştefan SĂCEANU, plutonier Adrian - Cosmin BOZDOG, plutonier major Mihai-Cornel MUNTEANU, plutonier major Liviu NATEA, plutonier Alin GURAN, plutonier Marius-Constantin BEJAT-LOBODĂ – şi medici specialişti din cadrul Unității Primire Urgențe – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare al Spitalului Judeţean Timişoara.
La finalizarea cursului, cursanţii sunt examinaţi de către Comisia pentru pregătirea şi desfăşurarea examenului de absolvire a cursului, care are următoarea componenţă: preşedinte – inspectorul şef (primul adjunct sau înlocuitorul legal la comandă), 4 membrii – un medic şi 3 instructori atestaţi şi un secretar – ofiţerul cu activitatea de resurse umane.
În urma parcurgerii şi absolvirii acestui curs, aceştia dobândesc următoarele competenţe, conform Ordinului nr. 1092/1500, din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească, emis de Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative:
1. Evaluarea primară şi secundară a pacientului;
2. Măsurarea şi raportarea valorilor funcţiilor vitale (respiraţie, puls, tensiune arterială, pulsoximetrie) şi Glasgow Coma – scorul către dispeceratul de urgenţă;
3. Recunoaşterea stopului cardiac;
4. Deschiderea manuală a căilor aeriene la adult, copil şi nou - născut;
5. Menţinerea libertăţii căilor aeriene fără echipament la adult, copil şi nou născut;
6. Poziţionarea victimei în poziţia de siguranţă;
7. Ventilaţia gură la gură la adult, copil şi nou – născut;
8. Ventilaţia gură la mască;
9. Dezobstrucţia căilor aeriene prin manevra Heimlich;
10. Masaj cardiac extern;
11. Eliberarea căilor respiratorii superioare utilizând aspiratorul de secreţii;
12. Ventilaţia cu balonul şi masca de ventilaţie la adult, copil şi nou – născut;
13. Poziţionarea victimei în poziţia potrivită respectând regulile primului ajutor;
14. Imobilizarea coloanei cervicale manual şi prin utilizarea mijloacelor specifice (guler cervical);
15. Manipularea şi transferul acesteia, utilizând mijloacele specifice din dotare (targa lopată);
16. Imobilizarea victimei utilizând mijloacele din dotare (targa lopată şi salteaua vacuum);
17. Imobilizarea membrelor superioare şi inferioare cu suspiciune de fractură, utilizând mijloacele din dotare (atele, salteaua vacuum);
18. Controlul hemoragiei prin aplicarea presiunii directe sau a bandajului compresiv. Utilizarea garoului rămâne rezervată situaţiilor extreme unde se va cere aprobarea medicului coordonator de la dispecerat cu excepţia situaţiilor unde comunicarea cu dispeceratul este imposibilă;
19. Primul ajutor în cazul plăgilor;
20. Primul ajutor în cazul leziunilor oculare de natură chimică;
21. Descarcerarea şi extragerea victimelor din autoturismele accidentate sau din spaţiile ostile utilizând mijloacele specifice din dotare (echipament descarcerare, targa lopată, salteaua vacuum, KED);
22. Descarcerarea şi extragerea victimelor fără imobilizare în cazul în care victima se află în pericol imediat sau în cazul în care victima şi personalul salvator se află în pericol imediat (incendiu, pericol de explozie, gaze/substanţe toxice etc.);
23. Utilizarea defibrilatorului semiautomat extern aflat în dotare conform protocolului de resuscitare al Consiliului European de Resuscitare;
24. Administrarea de oxigen la diferite concentraţii şi debite pacienţilor prin masca sau sonda nazală;
25. Chemarea unui ajutor medical şi/sau tehnic avansat prin dispecerat;
26. Transportul victimei către spitalul cel mai apropriat sau către spitalul indicat de dispecerat;
27. Completarea fişei de intervenţie precizând simptomatologia pacientului la prezentarea echipajului, fără a preciza un diagnostic, precum şi manevrele efectuate în acordarea primului ajutor.
Locul de desfăşurare al cursurilor: Centrul de Formare și Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Timiş – sediul Detașamentului 2 Pompieri Timișoara, bulevardul 16 Decembrie 1989, nr. 48.

Activitatea Centrului de Formare și Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă a început în luna august a anului 2006. De atunci şi până la 14 decembrie 2012, s-au desfăşurat un număr de 55 cursuri, la care au participat 1232 persoane (1189 cadre militare – subofiţeri, din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă ale judeţelor: Timiş, Arad, Hunedoara, Caraş – Severin, Bihor, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Vâlcea, Olt, Sibiu, Alba, Satu Mare, Brașov, Harghita și 43 personal civil din cadrul Compartimentului Voluntar pentru Situații de Urgență al municipiului Timișoara, Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență ale localităților Ciacova, Lenauheim - județul Timiș, Vinga, Nădlac – județul Arad și Serviciului Salvamont al județului Caraș-Severin.

INFO CONTACT

Strada Înfrăţirii, nr. 13, cod: 300126, Timişoara, Timiş

0256.434.870, 0256.434.871

0256.430.615

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

LOCALIZARE

Top