Atribuţiile compartimentului Avizare/autorizare în domeniul securităţii la incendiu şi protecţie civilă

Atribuţiile compartimentului Avizare/autorizare în domeniul securităţii la incendiu şi protecţie civilă

 • verifică respectarea actelor normative şi a reglementărilor tehnice privind apărarea în domeniul securităţii la incendiu şi protecţie civilă la proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;
 • participă ca specialişti în domeniul securităţii la incendiu şi protecţie civilă în cadrul comisiilor de analiză tehnică organizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului şi în Comisia de acorduri unice în vederea eliberării autorizaţiei de construcţie, constituită în cadrul consiliilor judeţene, municipale şi orăşeneşti;
 • urmăreşte respectarea documentaţiilor tehnice vizate spre neschimbare a lucrărilor de investiţii, în diverse faze de execuţie, până la finalizarea lucrărilor, avizarea soluţiilor constructive noi adoptate cu respectarea cerinţelor actelor normative în domeniu;
 • eliberează avize/autorizaţii de securitate la incendiu şi protecţie civilă în condiţiile legii;
 • îşi dă acordul asupra regulilor şi măsurilor de securitate la incendiu cuprinse în normele şi dispoziţiile emise, potrivit legii, de către autorităţile administraţiei publice locale;
 • întocmeşte, actualizează şi păstrează evidenţele nominale pentru: unităţi de proiectare, unităţi de execuţie, obiective de investiţii; construcţii şi amenajări avizate/autorizate privind securitatea la incendiu şi protecţie civilă; persoane fizice/juridice cu sediul în zona de competenţă, care execută prestări de servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor;
 • propune în condiţiile legii anularea avizului sau autorizaţiei de securitate la incendiu;
 • execută control tehnic de specialitate referitor la securitatea la incendiu în domeniul proiectării, executării şi recepţiei construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora;
 • execută controale, consultaţii, asistenţă tehnică de specialitate şi verificări la faţa locului privind securitatea la incendiu şi măsuri specifice realizării adăposturilor de protecţie civilă;
 • participă la colectivele de control şi în comisiile de recepţie la obiectivele de investiţii;
 • conlucrează cu structurile de specialitate de la nivelul administraţiei publice locale pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire.

INFO CONTACT

Strada Înfrăţirii, nr. 13, cod: 300126, Timişoara, Timiş

0256.434.870, 0256.434.871

0256.430.615

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

LOCALIZARE

Top